Home

ABYKLUBBEN

För abessinier och somali intresserade

 

Abyklubben är den nordiska rasringen för korthåriga abessinier och lång-

håriga syskonrasen somali. Abyklubbens idé är att medlemmar bland

annat ska samverka för att verka för en sund avelsbas för abessinier-

och somalikatten.

 

Vi arbetar för att

- främja intresset för abessinier- och somalikatten

- främja samarbetet mellan de som är intresserade av abessinier- och

somalikatter

- verka för att avel och uppfödning bedrivs med ansvar och omsorg

- verka för en god katthållning

 

I syftet fastslås att rasringen endast kan vara vägledande för sina

medlemmar. Rasringen arbetar på demokratiskt sätt där alla medlemmar

kan framföra sina åsikter, föreslå möten mm

 

I styrelsen finns de nordiska länderna är representerade i form av antingen styrelseledamot eller som landsombud. Varje nordiskt land beslutar om sin inre organisationsstruktur.

Vi hälsar alla som är intresserade av att verka för att abessinier- och somalikatter fortsätter att vara en sund och frisk ras välkommen att bli medlem.

 

Folder Affisch

 

Nyheter

21/5-16 Ny avelshane + ny kull

16/5-16 Ny sida för väntade kattungar

26/4-16 Ny kull

15/4-16 Ny avelshane

26/1-16 Nytt galleri igång.

22/1-16 Tre nya kullar med kattungar se mer här

26/12 Nya hemsidan är igång

Copyright @ All Rights Reserved

Abyklubben, c/o Torbjörn Sjögren, Arrendatorsv. 5, 141 62 Huddinge

E-post: mail@abyklubben.com

plusgiro: 209471-2