Home

ABYKLUBBEN

För abessinier och somali intresserade

Abyklubben är en nordisk rasring för den korthåriga rasen abessinier och den långhåriga syskonrasen somali.


Abyklubben arbetar för att: 


- främja intresset för abessinier och somali,


- främja samarbetet mellan de som är intresserade av abessinier- och somali,


- verka för att avel och uppfödning bedrivs med ansvar och omsorg, samt


- verka för en god katthållning.

Abyklubbens idé är att klubbens medlemmar ska samverka för en sund avelsbas för abessinier- och somali.


I syftet fastslås att rasringen endast kan vara vägledande för sina medlemmar. Rasringen arbetar på demokratiskt sätt där alla medlemmar kan framföra sina åsikter, föreslå möten mm.


I styrelsen finns de nordiska länderna representerade i form av styrelseledamöter eller landsombud. Varje nordiskt land beslutar om sin inre organisationsstruktur. 


Vi hälsar alla som är intresserade av att verka för att abessinier- och somalikatter fortsätter att vara  sunda och friska raser välkomna.


Välkommen att bli medlem!                               Folder                                                                         Affisch


Nyheter


14/02-2021

Abyklubben kommer att ha ett något försenat årsmöte den 22 februari 2021.


14/02-2021 Sidan kattungar och väntade kattungar uppdaterad.


29/10-2020 Sidan kattungar och väntade kattungar uppdaterad.


29/10-2019

Abyklubben höll sitt årsmöte och valde ny styrelse.


11/5-2019
Abyklubben anordnade sin andra ABY/SOM BREED-BIS i Sandiken som var en succé igen!

20/1-2019

Ny väntad abykull se väntade kattungar.

Styrelsesidan uppdaterad med nya styrelsen samt protokoll från årsmötet oktober 2018

 

24/8-2018 Nya kattungar till salu

Abyklubbens årsmöte satt till den 11 oktober 2018. Kallelse skickas ut senast 14 dagar innan.

Sidan aktuellt uppdaterad.

 

4/2-2018 Ny abykull född

Aktuelltsidan uppdaterad

 

17/1-2018 Ny abykull född och en ny väntad abykull

 

3/10-2017 Årsmötesprotokollet från 2016 finns upplagt.

 

4/5-2017 Två nya aby kullar födda.

Aktuellt sidan uppdaterad med lite mer information.

 

21/4-2017 Flera nya abykullar födda

I helgen 22-23 april har abyklubben monter på Björkstakattens utställning. Välkomna!

 

Abyklubben, c/o Torbjörn Sjögren, Övre Bölegatan 6, 826 68, Bergvik

E-post: mail@abyklubben.com

plusgiro: 209471-2

Copyright @ All Rights Reserved